KHUYẾN MÃI

Xe du lịch

XL7

589,000,000 VND

ERTIGA 2019

499,000,000 VND (Phiên bản GL)

549,000,000 VND (Phiên bản GLX)

CELERIO 2019

329,000,000 VND (Phiên bản MT)

359,000,000 VND (Phiên bản CVT)

SWIFT 2019

549,000,000 VND (Phiên bản GLX)

499,000,000 VND (Phiên bản GL)

xe tải

CARRY PRO

Người bạn đường lý tưởng

299,000,000 VND

CARRY TRUCK

Xe tải hàng nhẹ hàng đầu

249,000,000 VND

CARRY VAN

Kinh tế, hiệu quả, bền bỉ

293,000,000 VND

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI